Konkurs – Odpowiedź

Prawidłową odpowiedzią jest: ‘Szachy’
Na konkurs nadeszło 6 prawidłowych odpowiedzi. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi zwolnienie z wpisowego wylosował:
Jarosław Kamiński. Gratulujmy!
(Do rozstrzygnięcia został jeszcze konkurs na najdalszy PK na trasie - pkt.15 Regulaminu)