Regulamin - Jaszczur - Praprzodek - 2013.09.06-08

 


 

MARATON NA ORIENTACJĘ
JASZCZUR - PRAPRZODEK

ZGROMADZENIE WĘDROWNICZE

REGULAMIN

1. Cel Imprezy

 • ukazanie walorów Gór Opawskich,
 • rozwój ogólnopolskiego Programu JASZCZUR - maratonów na orientację w miejscach ciekawych turystycznie,
 • upowszechnienie aktywnej turystyki,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

2. Termin i Baza

Impreza odbędzie się w dniach 6 - 8 września 2013 (start 7 września).
Baza imprezy: Schronisko Pod Biskupią Kopą, Jarnołtówek.
Do Schroniska nie ma otwartego dojazdu dla aut. Zalecane miejsce postojowe przy hotelu Ziemowit, dalej pieszo.

3. Dojazd

autobus do Jarnołtówka z Prudnika na stronie: http://www.arrivabus.pl/
kolej do Prudnika na stronie: http://rozklad-pkp.pl/

4a. Organizator

Zgromadzenie Wędrownicze przy Kociewskim Klubie Turystycznym. Starogard Gdański.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4b. Współpraca

Powiat Nyski

5. Forma i Kategorie

Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi. 
Udział samodzielnymi drużynami lub indywidualnie. 

Kategoria Piesza 50 km (TP50)  Drużyny 1-3 osobowe  Limit czasu: 13h + 3h limitu spóźnień
Kategoria Piesza 25 km (TP25)  Drużyny 1-5 osobowe  Limit czasu: 9h + 2h limitu spóźnień
Kategoria Piesza 13 km (TP13)   Drużyny 1-5 osobowe   Limit czasu: 6h + 2h limitu spóźnień
Kategoria Niepiesza 50 km (TN50)  Drużyny 1-3 osobowe  Limit czasu: 9h + 2h limitu spóźnień

Drużyny z osobami do lat 13 w zespołach większych niż ww mogą startować po uzgodnieniu z organizatorem.
Punkty kontrolne lokalizowane są w technice: - lampionów, - stałych punktów terenowe (np. infrastruktura,
zabytki,), - zadań turystycznych.
Kategoria Niepiesza – pokonywana przy wsprciu dowolnego środka transportu, pod warunkiem że będzie to niesilnikowy środek transportu (np. konno lub inny).
W klasyfikacji Pucharu Jaszczura kategoria TN50 będzie punktowana jak kategoria rowerowa.

6. Sędziowanie, Punktacja

Sędziowanie zgodne z "Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK.
Odstępstwa: w pkt IV.4. „Zasad punktacji i współzawodnictwa...ino PTTK” zmienia się na: 5% dla osób od 50 lat, 10% dla osób do 13lat lub od 60 lat, 15% dla osób do 10 lat.

6.1 Punkacja pucharowa w Pucharze Jaszczura

  Punktacja pucharowa w Pucharze Jaszczura

Miejsce

TP50, TR50
TP25
I 20 10
II 18 9
III 16 8
IV 15 7
V 14 6
VI 13 5
VII 12 4
VIII 11 3
IX 10 2
X 9 1
XI 8 1
XII 9 1
XIII 6 1
XIV 5 1
XV 4 1
XVI 3 1
XVII 2 1
XVIII i dalsze 1 1

O ile najlepszy wynik nie zmieści się w 80% wartości PK trasy liczba punktów za I miejsce = 18pkt. Za kolejne odpowiednio niżej (16, 15, 14...).
O ile najlepszy wynik nie zmieści się w 60% wartości PK trasy liczba punktów za I miejsce = 16pkt. Za kolejne odpowiednio niżej (15, 14, 13...).

Do klasyfikacji generalnej TP50 wliczają się wyniki drużyn z TP25, których wynik liczony od stałej etapu TP50 (ilość PK z TP50) jest wyższy od ostatniej sklasyfikowanej drużyny zgłoszonej do TP50.

6.2 Klasyfikacja PMnO

Na potrzeby Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja uwzględniająca czas pokonania trasy.

7. Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK) na Karcie Startowej

 • Przy potwierdzaniu PK należy wpisać w polu karty startowej godzinę pobytu na każdym PK.
 • Potwierdzenia z lampionów: „kod” z lampionu (duże litery) + „nr PK” z mapy + „godzina”. Istotą PK z lampionem jest ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO MIEJSCA.
 • Potwierdzenia ze stałych punktów terenowych:„opis” zadania z mapy + „nr PK” z mapy + „godzina”. W przypadku zadań wielo-członowych wszystkie człony zadania składają na wartość jednego PK. Istotą PK ze stałych punktów terenowych i innych zadań jest UDZIELENIE WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI ZWIĄZANEJ Z MIEJSCEM.
 • Potwierdzenia z lampionów obowiązkowo dokonywane kredką znajdującą się przy lampionie.
 • W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać kod z lampionu, nr PK z mapy, oraz skrót BK (brak kredki) + godzina.
 • Potwierdzenie PK polega na wpisaniu w pierwszą wolną kratkę karty startowej numeru PK oraz kodu z lampionu, przy użyciu kolorowej kredki znajdującej się przy lampionie.
 • Dokonywanie skreśleń jest niedopuszczalne na karcie startowej. Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne pole karty startowej.
 • Skreślone, zamazane lub inaczej modyfikowane potwierdzenie PK będzie oceniane jako punkt mylny (PM).

8. Ramowy Program Imprezy

06.09.2013 PIĄTEK     
  18:00-23:30 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy (wszystkie trasy)
07.09.2013 SOBOTA    
  05:00-05:30 przyjmowanie uczestników w bazie (trasa TP50)
  05:00-05:30, 07:00-08:30 przyjmowanie uczestników w bazie (trasa TN50, TP25, TP13)
  05:30 rozpoczęcie zawodów i odprawa techniczna dla trasy pieszej TP50
  06:00 start interwałowy trasy pieszej TP50
  08:30 rozpoczęcie zawodów i odprawa technicza dla tras niepieszej TN50 i pieszej TP25, TP13
  09:00 start interwałowy trasy niepieszej TN50 i trasy pieszej TP25, TP13
  17:30 zakończenie  „JASZCZUR Praprzodek” - wręczenie dyplomów kat. TP13
  24:00 zakończenie „JASZCZUR Praprzodek” - wręczenie dyplomów kat. TP25, TP50, TR50 
w przypadku większej ilości drużyn możliwe przesunięcie zakończenia na g.07:30 dnia następnego
08.09.2013 NIEDZIELA    
  do 09:00 możliwość pozostania w bazie do niedzieli

9. Wymagania Sprzętowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać miękkie obuwie na zmianę celem wejścia do pomieszczeń bazy.

Obowiązkowe wyposażenie na trasach to:

 • trwały środek do pisania,
 • kompas,
 • osłony lub pokrowce na mapy i karty startowe,
 • apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (jedna na zespół),
 • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka).

W bazie imprezy:

 • obuwie zamienne o jasnej podeszwie,
 • śpiwór, materac lub karimata (dla korzystających z noclegu w bazie),
 • kubek na herbatę w bazie.

Wyposażenie trasy niepieszej TN50 – zgodne z własciwością i wymogami bezpieczeństwa wybranej specyfiki.
Zalecane: - telefon komórkowy (z aktywną kartą SIM i naładowaną baterią).
!!! Na trasie należy odpowiednio rozłożyć siły dla przebycia całego zaplanowanego dystansu.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy w przypadku rezygnacji z kontynuowania trasy.

10. Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane do 02.09.2013 (do 29.08.2013 – niższe wpisowe).

Zgłoszenie musi zawierać:

 • kategorię startową
 • imiona i nazwiska członków drużyny
 • dane zawodników: rok urodzenia, płeć, miejscowość.

Zgłoszenia można dokonywać mejlem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , sms: 506 90 80 42, lub formularzem zgłoszeniowym na stronie http://jaszczur.info
Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Potwierdzenie o wpisaniu na listę startową uczestnik otrzymuje mejlem / smsem.
Dopuszczalne jest uczestnictwo zgłoszone po ww. terminie, jednak wiąże się z ryzykiem braku pełnych świadczeń, a w skrajnym przypadku przesunięciem na inną kategorię lub wyczerpaniem miejsc.
W dniach 03-06.09.2013 będzie bardzo ograniczona możliwość kontaktu z organizatorem, co najwyżej sms.

11. Opłata Startowa

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
86 8340 0001 2002 0002 2770 0001
Kociewski Klub Turystyczny 
83-200 Starogard Gdański
ul. Południowa 60
z dopiskiem: „JASZCZUR. DAROWIZNA OD...[imię i nazwisko uczestnika, wybrana kategoria TN50 / TP50 / TP25 / TP13]”

Wysokość opłaty startowej kategorie TN50, TP50, TP25:     
70 zł / os. płatne do 29.08.2013 (z gwarancją świadczeń)
85 zł / os. płatne 29.08 - 02.09.2013 (z gwarancją świadczeń)
85 zł / os. płatne po 02.09.2013 (bez gwarancji świadczeń)

Wysokość opłaty startowej kategoria TP13:
10zł / os. płatne do 29.09.2013. (z gwarancją świadczeń)
15zł / os. płatne 29.08 - 02.09.2013. (bez gwarancji świadczeń)
+ 30zł / os przy korzystaniu z noclegu w bazie Maratonu.

12. Świadczenia

 • komplet map kolorowych (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • naklejka okolicznościowa (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • koszulka strunowa na mapę (dla każdego uczestnika zgłoszonego w terminie kat. TN50, TP50, TP25),
 • poczęstunek regeneracyjny (dla TN50, TP50, TP25),
 • puchary dla zwycięskich drużyn (do 3 szt. w zwycięskiej drużynie kat. TN50, TP50, TP25),
 • dwa noclegi w warunkach turystycznych - należy posiadać własny śpiwór i materac lub karimatę (pojemność bazy noclegowej szacowana jest na ok. 50 osób)
 • potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
 • protokół z imprezy w wersji elektronicznej.

13. Postanowienia Końcowe

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie (załącznik 1).
 • Uczestnicy niepełnoletni mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 2).
 • W kategorii TP13 będą honorowane zgody wg wzoru wyznaczonego przez opiekuna grupy.
 • W sekretariacie imprezy podczas zapisów w przypadku ewentualnych niejasności wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Część punktów kontrolnych może wychodzić poza granicę Polski. Z tego względu uczestnicy winni ubezpieczyć się na okoliczność wypadków na obszarze UE.
 • Uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 • Na terenie bazy imprezy obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym o jasnej podeszwie.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega prawo odwołania kategorii na które nie wpłyną zgłoszenia w pierwszym terminie.
 • Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest niedozwolone. Powyższe nie dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu Maratonu, jednak tylko wówczas, gdy urządzenie to będzie schowane np. w plecaku.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów.

14. Konkurs na zwolnienie z opłaty startowej

Pytanie konkursowe:
W pierwszej połowie XIX wieku po czeskiej stronie Gór Opawskich żył i działał wskrzesiciel metod wodolecznictwa. Jako samouk bez wykształcenia medycznego założył dom kuracyjny. Od jego nazwiska pochodzi polska nazwa popularnego urządzenia. Jak nazywała się ta osoba i o jakie urządzenie chodzi?
Spośród osób nadsyłających poprawną odpowiedź zostanie wylosowany jeden zwycięzca.
Termin nadsyłania odpowiedzi na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. : do 27.08.2013 g.12:00.
Termin ogłoszenia wyniku: 27.08.2013 g.16:00.

15. Konkurs na bonus czasowy 15 minut na trasie

Można zdobyć bonus czasowy do 15 minut (zwiększenie podstawowego limitu czasu) za trafne typowanie lokalizacji najdalszego punktu kontrolnego. Nagroda 1-ego rzędu: (15 min) za trafienie z dokładnością do 1,5km.
W przypadku braku trafienia 1-rzędu następuje nagroda 2-ego rzędu (10min) – za trafienie z dokładnością do 3 km. W sytuacji kilku równorzędnych trafień wartość bonusa zwiększa się o 5 minut i dzieli przez ilość trafień z zaokrągleniem do pełnych minut w górę. Minimalna wartość bonusa (po dzieleniu między kilka trafień) 1-ego rzędu: 5min/drużynę lub 2-ego rzędu: 3min/drużynę. Każda drużyna może nadesłać tylko 1 typowanie.
Termin nadsyłania: do 01.09.2013, na skanach map topograficznych ze szczegółowością minimum 1:50 000, z typowaniem zaznaczonym punktowo, wielkość skanu do 0,5MB, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w bazie imprezy podczas zapisów (tylko 06.09.2013) na własnoręcznie przedłożonym skanie topograficznym.
Termin ogłoszenia wyniku: na odprawie startowej 07.09.2013.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Maratonu na Orientację JASZCZUR Praprzodek

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, ze nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki oraz ze startuję w Maratonie na Orientację JASZCZUR Praprzodek w dn. 06 - 08 września 2013r. na własne ryzyko i nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w czasie Maratonu na Orientację. Biorąc udział w Maratonie na Orientację akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu.Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
 imię i nazwisko   data, miejscowość
     
 .........................................................................   .........................................................................
podpis uczestnika   adres e-mail (opcjonalnie)

Załącznik nr 2 do regulaminu Maratonu na Orientację JASZCZUR Praprzodek

Pozwolenie na start osoby niepełnoletniej

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) ............ ............... .............. ..................... .............. ................ .................. .......... ............. (imię i nazwisko dziecka) w Maratonie na Orientację JASZCZUR Praprzodek odbywającego się dn. 06-08 września 2013 roku, organizowanej przez Zgromadzenie Wędrownicze przy Kociewskim Klub Turystycznym. Upoważniamy do opieki nad nim …………… ……............ .......... (imię i nazwisko osoby upoważnionej) ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr ………… ……………………... .....………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że regulamin Maratonu na Orientację JASZCZUR Praprzodek jest nam znany.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
 imię i nazwisko pierwszego opiekuna prawnego   imię i nazwisko drugiego opiekuna prawnego*
     
 .........................................................................   .........................................................................
data i czytelny podpis   data i czytelny podpis*

* W przypadku posiadania wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać stosowną adnotację.

Oświadczenie osoby upoważnianej

Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin Maratonu na Orientację JASZCZUR Praprzodek jest mi znany.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
imię i nazwisko   numer PESEL
     
 .........................................................................   .........................................................................
rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości   data i czytelny podpis