Regulamin - Jaszczur - Północne Rubieże - 2013.05.17-19

Cały regulamin oraz załączniki można pobrać także w formacie PDF


MARATON NA ORIENTACJĘ
JASZCZUR - PÓŁNOCNE RUBIEŻE

ZGROMADZENIE WĘDROWNICZE

REGULAMIN

1. Cel Imprezy

 • ukazanie walorów Północnych Mazur,
 • rozwój ogólnopolskiego Programu JASZCZUR - maratonów na orientację w miejscach ciekawych turystycznie,
 • upowszechnienie aktywnej turystyki,
 • popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
 • praktyczne ćwiczenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapa i kompasem.

2. Termin i Baza

Impreza odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2013 (start 18 maja) na Północnych Mazurach.
Baza imprezy: Sala Gimnastyczna GOKSiR przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli ul. Dworna 5.

3. Organizator

Zgromadzenie Wędrownicze przy Kociewskim Klubie Turystycznym. Starogard Gdański.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Patronat

Urząd Gminy w Przerośli

5. Forma i Kategorie

Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami kontrolnymi.
Udział samodzielnymi drużynami lub indywidualnie.
Kategoria Rowerowa 50 km (TR50): Drużyny 1-3 osobowe. Limit czasu: 8h + 1h limitu spóźnień
Kategoria Piesza 50 km (TP50): Drużyny 1-3 osobowe. Limit czasu: 12h + 2h limitu spóźnień
Kategoria Piesza 25km (TP25): Drużyny 1-5 osobowe. Limit czasu: 9h + 2h limitu spóźnień
Trasa Rowerowa 50km i Piesza 50km – średniotrudna pod względem nawigacji. Punkty kontrolne w technice stałych punktów terenowych (zabytki, infrastruktura, itp.).
Trasa Piesza 25km – łatwa pod względem nawigacji. Punkty kontrolne w technice stałych punktów terenowych (zabytki, infrastruktura, itp.).
Możliwe jest uruchomienie trasy Młodzieżowej TP13 (piesza 13km) w przypadku pojawienia zgłoszeń do 10.05.2013.

6. Sędziowanie, Punktacja

Sędziowanie zgodne z "Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK" dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK. Odstępstwa: w pkt IV.4. „Zasad punktacji i współzawodnictwa...ino PTTK” zmienia się 10% na 5%.

  Punktacja pucharowa w Pucharze Jaszczura

Miejsce

TP50, TR50
TP25
I 20 10
II 18 9
III 16 8
IV 15 7
V 14 6
VI 13 5
VII 12 4
VIII 11 3
IX 10 2
X 9 1
XI 8 1
XII 9 1
XIII 6 1
XIV 5 1
XV 4 1
XVI 3 1
XVII 2 1
XVIII i dalsze 1 1

O ile najlepszy wynik nie zmieści się w 80% wartości PK trasy liczba punktów za I miejsce = 18pkt. Za kolejne odpowiednio niżej (16, 15, 14...).
O ile najlepszy wynik nie zmieści się w 60% wartości PK trasy liczba punktów za I miejsce = 16pkt. Za kolejne odpowiednio niżej (15, 14, 13...).

Na cykl Pucharu Jaszczura składają się:

 • JASZCZUR - Północne Rubieże,
 • JASZCZUR - Szum Szypotu,
 • JASZCZUR - Praprzodek,
 • JASZCZUR - Kaszubskie Sacrum.

Na potrzeby Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja uwzględniająca czas pokonania trasy.

7. Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK) na Karcie Startowej

 • Przy potwierdzaniu PK należy wpisać w polu karty startowej godzinę pobytu na każdym PK.
 • Dokonywanie skreśleń jest niedopuszczalne na karcie startowej.
 • Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne pole karty startowej.
 • Potwierdzenia z lampionów: „kod” z lampionu (duże litery) + „nr PK” z mapy + „godzina”.
 • Potwierdzenia ze stałych punktów terenowych:„opis” zadania z mapy + „nr PK” z mapy + „godzina”.
 • Potwierdzenia z lampionów obowiązkowo dokonywane kredką znajdującą się przy lampionie.
 • W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać kod z lampionu, nr PK z mapy, oraz skrót BK (brak kredki) + godzina.
 • Potwierdzenie PK polega na wpisaniu w pierwszą wolną kratkę karty startowej numeru PK oraz kodu z lampionu, przy użyciu kolorowej kredki znajdującej się przy lampionie.
 • Skreślone, zamazane lub inaczej modyfikowane potwierdzenie PK będzie oceniane jako punkt mylny (PM).

8. Ramowy Program Imprezy

17.05.2013 PIĄTEK     
  18:00-23:30 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy
18.05.2013 SOBOTA    
  05:30-06:30 przyjmowanie uczestników w bazie (trasa TP50)
  05:30-08:30 przyjmowanie uczestników w bazie (trasa TR50, TP25)
  06:30 odprawa dla trasy pieszej TP50
  07:00 start interwałowy trasy pieszej TP50
  08:30 odprawa dla tras rowerowej TR50 i pieszej TP25
  09:00 start interwałowy rowerowej TR50 i trasy pieszej TP25
  23:00 zakończenie „JASZCZUR Północne Rubieże” - wręczenie dyplomów kat. TP25, TP50, TR50
w przypadku większej ilości drużyn możliwe przesunięcie zakończenia na g.07:00 dnia następnego
19.05.2013 NIEDZIELA    
  do 08:00 zamknięcie bazy rajdu / opuszczenie bazy rajdu przez zawodników

9. Wymagania Sprzętowe

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać miękkie obuwie na zmianę celem wejścia do pomieszczeń bazy.

Obowiązkowe wyposażenie na trasach to:

 • trwały środek do pisania,
 • kompas,
 • osłony lub pokrowce na mapy i karty startowe,
 • apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (jedna na zespół),
 • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka),
 • czapka.

W bazie imprezy:

 • obuwie zamienne o jasnej podeszwie,
 • śpiwór,
 • materac lub karimata (dla korzystających z noclegu w bazie),
 • kubek na herbatę w bazie.

Ponadto obowiązkowe wyposażenie trasy rowerowej TR50 to:

 • kask,
 • rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
 • element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona w widocznym miejscu (obowiązkowo włączona od zmierzchu podczas poruszania się po drogach publicznych).

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

 • telefon komórkowy (z aktywną kartą SIM i naładowaną baterią),
 • okulary do jazdy na rowerze (na trasie rowerowej).

Uwaga! Na trasie należy odpowiednio rozłożyć siły dla przebycia całego zaplanowanego dystansu.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy w przypadku rezygnacji z kontynuowania trasy.

10. Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane do 13.05.2013 (do 09.05.2013 – niższe wpisowe).

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwiska członków drużyny,
 • kategorię startową
 • dane zawodników: rok urodzenia, płeć, miejscowość.

Zgłoszenia można dokonywać wyłącznie mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub smsem: 506 90 80 42.
Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.
Potwierdzenie o wpisaniu na listę startową uczestnik otrzymuje mejlem / smsem.
Dopuszczalne jest uczestnictwo zgłoszone po ww. terminie, jednak wiąże się z ryzykiem braku pełnych świadczeń, a w skrajnym przypadku przesunięciem na inną kategorię lub wyczerpaniem miejsc.

Pomiędzy 14-17.05.2013 będzie bardzo ograniczona możliwość kontaktu z organizatorem.

11. Opłata Startowa

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
86 8340 0001 2002 0002 2770 0001
Kociewski Klub Turystyczny
83-200 Starogard Gdański
ul. Południowa 60
z dopiskiem: „JASZCZUR. DAROWIZNA OD...[imię i nazwisko uczestnika, wybrana kategoria TR50 / TP50 / TP25]”

Wysokość opłaty startowej kategorie TR50, TP50, TP25:    
40 zł / os. płatne do 09.05.2013.
55 zł / os. płatne 10.05 - 13.05.2013 (z gwarancją świadczeń)
55 zł / os. płatne po 13.05.2013 (bez gwarancji świadczeń)

zniżka dla mieszkańców Gminy Przerośl minus 10zł / os. dla zgłoszonych do 09.05.2013

Wysokość opłaty startowej kategoria Młodzieżowa TP13:
10zł / os. płatne do 10.05.2013. (wpłacane przez opiekunów grup)
15zł / os. płatne po 10.05.2013. (bez gwarancji świadczeń)

12. Świadczenia

 • komplet map kolorowych (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • naklejka okolicznościowa (dla każdego uczestnika zgłoszonego w pierwszym terminie),
 • koszulka strunowa na mapę (dla każdego uczestnika zgłoszonego w terminie kat. TR50, TP50, TP25),
 • poczęstunek regeneracyjny (dla TR50, TP50, TP25),
 • ciepła herbata na mecie (należy mieć własny kubek),
 • puchary dla zwycięskich drużyn (do 3 szt. w zwycięskiej drużynie kat. TR50, TP50, TP25)
 • dwa noclegi w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac lub karimatę),
 • potwierdzenie punktów do OInO i OTP,
 • protokół z imprezy w wersji elektronicznej.

13. Postanowienia Końcowe

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie (załącznik 1).
 • Uczestnicy niepełnoletni mogą startować w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 2).
 • W kategorii Młodzieżowej TP13 będą honorowane zgody wg wzoru wyznaczonego przez opiekuna grupy.
 • W sekretariacie imprezy podczas zapisów w przypadku ewentualnych niejasności wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 • Na terenie bazy imprezy obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym o jasnej podeszwie.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Maratonu na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, ze nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki oraz ze startuję w Maratonie na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże w dn. 17 - 19 maja 2013r. na własne ryzyko i nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w czasie Maratonu na Orientację. Biorąc udział w Maratonie na Orientację akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu.Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
 imię i nazwisko   data, miejscowość
     
 .........................................................................   .........................................................................
podpis uczestnika   adres e-mail (opcjonalnie)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu Maratonu na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże

Pozwolenie na start osoby niepełnoletniej

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) ............ ............... .............. ..................... .............. ................ .................. .......... ............. (imię i nazwisko dziecka) w Maratonie na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże odbywającego się dn. 17-19 maja 2013 roku, organizowanej przez Zgromadzenie Wędrownicze przy Kociewskim Klub Turystycznym. Upoważniamy do opieki nad nim …………… ……............ .......... (imię i nazwisko osoby upoważnionej) ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr ………… ……………………... .....………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że regulamin Maratonu na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże jest nam znany.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
 imię i nazwisko pierwszego opiekuna prawnego   imię i nazwisko drugiego opiekuna prawnego*
     
 .........................................................................   .........................................................................
data i czytelny podpis   data i czytelny podpis*

* W przypadku posiadania wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać stosowną adnotację.

Oświadczenie osoby upoważnianej

Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin Maratonu na Orientację JASZCZUR Północne Rubieże jest mi znany.

.........................................................................                                                                         .........................................................................
imię i nazwisko   numer PESEL
     
 .........................................................................   .........................................................................
rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości   data i czytelny podpis 

Cały regulamin oraz załączniki można pobrać także w formacie PDF