Konkurs na zwolnienie z opłaty startowej

Zapraszamy do udziału w konkursie na zwolnienie z opłaty startowej.